Utsikt til Innsikt

Utsikt til innsikt er en musikalsk klimaforestilling som er en blanding av konsert, med flotte bilder av kunstfotografen Arthur van Riet, og foredrag om det grønne skiftet.

Jeroen Linnenbank gjør et forsøk til å forklare sammenhengen mellom astronauter, isbreer, elbiler, skøyteløpere og vaskenøtter.

Med smarte duppeditter og egne oppfunnelser viser Jeroen hvordan fornybar energi fungerer.
Han er en interessant kombinasjon av Dave Gilmour, Reodor Felgen og Wubbo Ockels.

Utsikt i media:

«Mannen som fekk i oppgåve å dra det heile i gong var den erfarne musikaren og miljøforkjemparen Jeroen Linnenbank. Han fortalde om miljøet på sin unike måte, med eit mål om å kommunisere best mogleg med elevane.

Ulstein kommune fortalde så om sitt arbeid for å leggje til rette for at innbyggjarane deira blir meir miljømedvitne. Runde Miljøsenter fortalde så om deira viktige arbeid.»