Utsikt til Innsikt

Utsikt til innsikt er en musikalsk klimaforestilling som er en blanding av konsert, med flotte bilder av kunstfotografen Arthur van Riet, og foredrag om det grønne skiftet.

Jeroen Linnenbank gjør et forsøk til å forklare sammenhengen mellom astronauter, isbreer, elbiler, skøyteløpere og vaskenøtter.

Med smarte duppeditter og egne oppfunnelser viser Jeroen hvordan fornybar energi fungerer.
Han er en interessant kombinasjon av Dave Gilmour, Reodor Felgen og Wubbo Ockels.